Review Escura instant 60s กล้องวินเทจ แสงรั่ว ที่ใช้ใจถ่าย

Escura instant 60s เป็นกล้องชั่วประเดี๋ยว (instant) ใช้ฟิล์ม instax mini ของ fuji ไม่ใช้แบตเตอรี่ และควบคุมด้วยมือล้วนๆ 100%

อ่านต่อ →