ขี้เกียจอ่านข่าว ให้ Android อ่านให้

Accessibility ในระบบ Android ปัจจุบันนั้นมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาก และ Select to Speak คือความสามารถหนึ่งในนั้น โดย Select to Speak คือการให้ผู้ใช้เลือกพื้นที่บนหน้าจอเพื่อสั่งให้โทรศัพท์ของเราอ่านออกเสียงให้ฟังได้เลย มีประโยชน์ในตอนที่เราติดกิจกรรมบางอย่างที่ไม่สะดวกจะอ่านข่าวหรือบทความที่สนใจได้เอง

อ่านต่อ →