สารบัญ


บ่อยครั้งที่เจอปัญหาภาพและเสียงไม่ตรงกัน แต่แก้ไขง่ายๆ ด้วยคลิกที่ฟันเฟืองของ source เสียงที่เราใช้งาน ในช่อง Audio Mixer และเลือก Advanced Audio Properties

เลือก Advanced Audio Properties
Advanced Audio Properties

ในหน้าต่าง Advanced Audio Properties ให้ปรับเวลาในช่อง Synce Offset (หน่วยเป็น ms 1000ms = 1s) ให้เร็วขึ้นหรือช้าลง ขึ้นอยู่กับปัญหาที่เราเจอ