OBS ส่งภาพไป Facebook ได้ยังไง?

ในงานทุกประเภท สิ่งสำคัญที่สุดคือ “พื้นฐาน” และงานถ่ายทอดสด (Live) ในปัจจุบัน เกือบทุกบริษัทใช้วิธีรับส่งข้อมูลภาพและเสียงผ่าน RTMP Protocol ทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าเราเข้าใจพื้นฐานของ RTMP มันจะสามารถช่วยให้เราแก้ปัญหาในงานได้ดีมากขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มความสามารถในการถ่ายทอดสดของเราได้อีกด้วย เช่น ตั้ง server RTMP เองเพื่อตั้งกองถ่ายทอดสดจากหลายสถานที่พร้อมกัน

obs recap

OBS 101 ตอนที่ 8 สรุปการทำ Facebook Live ด้วย OBS

ผ่านมาก็ตั้งหลายตอน สรุปแล้วทำไลฟ์ด้วย OBS เป็นกันหรือยัง ในบทความนี้จะสรุปขั้นตอนทั้งหมดของการทำ Facebook Live ด้วย OBS ให้กระชับและง่ายที่สุด

Window Capture

OBS 101 ตอนที่ 7 สารพันปัญหา Window Capture ของ OBS

Window Capture คือ Source หนึ่งของ OBS มีหน้าที่จับภาพโปรแกรมที่เราต้องการมาใช้งาน โดยไม่ต้องจับภาพทั้งหน้าจอ (Display Capture) เช่นจับภาพเฉพาะโปรแกรม Zoom เพื่อนำไป Live หรือจับภาพโปรแกรม Photoshop เพื่อสอนแต่งภาพผ่าน Live

obs

OBS 101 ตอนที่ 6 OBS Remote

ทำ Live ให้ง่ายกับชีวิตมากขึ้นอีกนิด ด้วยการควบคุม OBS ผ่านอุปกรณ์ Android โดยตัวแอป OBS Remote มีความสามารถในการเปลี่ยน Scene ,ปรับระดับเสียง และสั่งให้เริ่มหรือหยุด Stream

เล่นเพลง และวีดีโอ ด้วย Media source

OBS 101 ตอนที่ 3 เล่นเพลง และวีดีโอ ด้วย Media source

Media source เป็น source ที่ OBS เตรียมใว้ให้ มีประโยชน์ในการเปิดไฟล์ media ต่างๆ เพราะในบางครั้งเราก็มีความต้องการใช้ภาพวีดีโอเป็น insert ระหว่างรายการ หรือเปิดเพลงรอก่อนเข้า Live